1. Många företag utnyttjar endast interimschefer !" /> Chef att hyra - ICK Interims Chefs Konsult AB

Chef att hyra-ICK Interims Chefs Konsult

 
Chef att hyra

ICK Interims Chefs Konsult AB

 
 

Interims Chefs Konsult är Er "Speakingpartner" när det gäller interimschefs  lösningar för er.

ICK erbjuder kunder erfarna operativa ledare på interimsbasis, Chef att hyra för att lösa era behov av ledare under en kortare tid eller tills ni har rekryterat in er nya ledare.

Interims Chefs Konsult levererar interims tjänster, Chef att hyra i form av operativa chefer på ledningsnivå i tidsbegränsade uppdrag. En interimschef kännetecknas av hög kapacitet och dokumenterat operativt ledarskap, verksamma i eget företag.

Interims Chef Konsult mål är att ha 100% nöjda kunder och strävar efter en långsiktig affärsrelation med er inom ledarskap. Givetvis, är sekretess en självklarhet för  oss för att inte skapa onödig turbulens inom Er organisation.

Vi har ett stort kontaktnät inom många branscher, vilket ger oss en god ‘leveranskapacitet’ av mycket kompetenta operativa interimschefer.

Fördelarna är många med Chef att hyra som t.ex början och avslut av ett interimsuppdrag kan ske på kort varsel utan extra kostnader.

I debiterat arvode ingår endast upparbetade tid inkl. skatter, sociala avgifter och semesterersättning. Mervärdeskatt tillkommer.

Chef att hyra, vitaliserar er nuvarande organisation med nya perspektiv och förbättringar på ett snabbt och enkelt sätt.

Chef att hyra

Copyright © ICK Interims Chefs Konsult AB 2011.E-mail:info@speakingpartner.com mobil: 0760 - 544 650

Chef att hyra

Ring oss på


0760 - 544 650

HyrEnChef

                        Din speakingpartner - Interimschefer