ICK Interims Chefs Konsult AB

 
 

Interims Chefs Konsult är Er ‘Speakingpartner’ när det gäller interimschefs  lösningar för er inom hela sverige.

ICK erbjuder kunder erfarna operativa ledare på interimsbasis, Chef att hyra för att lösa era behov av ledare under en kortare tid eller tills ni har rekryterat in er nya ledare.

Interims Chefs Konsult levererar interims tjänster, Chef att hyra i form av operativa chefer på ledningsnivå i tidsbegränsade uppdrag. En interimschef kännetecknas av hög kapacitet och dokumenterat operativt ledarskap, verksamma i eget företag.

Interims Chefs Konsult har förmågan att tillföra kompetens och värde från första dagen i uppdraget, oftast innebär det en stor utmanande förändring. Kräver hög och bred kompetens med operativ skicklighet i ledarskapet. Därför är en senior ledare med hög kapacitet, dokumenterad erfarenhet på ledningsnivå “som har varit med förr” avgörande. Man kan också beskriva en Chef att hyra en interimschef som säljer “repriser”. Antingen det handlar om en nystart, en fusion, ett paradigmskifte eller en nedläggning.

Interims Chef Konsult mål är att ha 100% nöjda kunder och strävar efter en långsiktig affärsrelation med er inom ledarskap. Givetvis, är sekretess en självklarhet för oss för att inte skapa onödig turbulens inom Er organisation.

Vi har ett stort kontaktnät inom många branscher, vilket ger oss en god ‘leveranskapacitet’ av mycket kompetenta operativa interimschefer.

Fördelarna är många med Chef att hyra, som t.ex början och avslut av ett interimsuppdrag kan ske på kort varsel utan extra kostnader.

En interimschef har normalt arvode per timme, dag eller månad där även resultatbonus eller resultatandelar ingår för Chef att hyra. Fastpris uppdrag är mycket sällsynta eller arvoden endast baserat på resultat. I arvodet ingår endast upparbetade tid inkl. skatter, sociala avgifter och semesterersättning. Mervärdeskatt tillkommer.

Chef att hyra, vitaliserar er nuvarande organisation med nya perspektiv och förbättringar på ett snabbt och enkelt sätt. ROI (Return Of Investment) kan uppgå från 1 till 10 gånger.

För att tydliggöra skillnaden mellan en managementkonsult och Chef att hyra i form av en interimschefs konsult. Skillnaden består av att Managementkonsulten är rådgivande specialister till en uppdragsgivare, medan en interimschef är en operativ ledare med resultatansvar.

En interimschefs konsult, Chef att hyra är inte en chefsrekrytering på prov utan en konsult på tidsbegränsat uppdrag. Våra interimschefs konsulter är inte “redundanta” seniorer, utan erfarna ledare som har valt att arbeta som interimschefs konsult utifrån eget företag.

ICK Interims Chefs Konsult är ett marknadsbolag för våra interimschefs konsulter. Vi har korta ledtider, flexibilitet där vår kärnverksamhet är interimslösningar. Vi kan erbjuda, Chef att hyra inom många branscher.

Egenskaper som våra Interimschefs konsulter har:

 1. Bullet Tydlig ledarprofilStark drivkraft.

 2. Bullet Snabbt operativa i uppdraget.

 3. Bullet Sekretess.

Fördelarna att anlita en interimschefs konsult är;

 1. Bullet Diskretion och integritet från ICK som erbjuder interimschefer.

 2. Bullet Snabbt tillgängliga.

 3. Bullet Avslut av ett interimsuppdrag kan ske med kort varsel.

 4. Bullet Är snabbt operativ.

 5. Bullet Hög kompetens.

 6. Bullet Dokumenterad erfarenhet.                                                                               

‘Critical succesfactors” för ett interimschefs uppdrag är;

 1. Bullet Diskretion/integritet.

 2. Bullet “Klockren” kompetens för uppdraget.

 3. Bullet Flexibilitet.

 4. Bullet Social kompetens.

 5. Bullet Tydliga mål. 

 

Ring oss på


0760 - 544 650

HyrEnChef

                        Din speakingpartner - Interimschefer